Header

เราเรียกกลุ่มของเราว่า “SOW” แปลว่า “การหว่าน” บทเพลงเหล่านี้จะหว่าน ความชื่นชมยินดี หว่านกำลังใจ หว่านความหวังใจ และเหนือสิ่งอื่นใด เป็นคำร้องที่เป็นเครื่องหอมบูชาถวายแด่พระเจ้าสูงสุดผลงานของกลุ่ม “SOW” เราไม่จำกัดคริสตจักรคณะ นิกาย แต่มุ่งเน้นการสร้างสรรเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้า

1

ชื่อเพลง : ขอเพียงใจขอบพระคุณ


เนื้อร้อง : อาชานันท์ พรหมมา
ทำนอง : อาชานันท์ พรหมมา
เรียบเรียง : อาชานันท์ พรหมมา
ร้องนำ : แอนนา